Husknuten

– ett föreningshus för gemenskap, aktiviteter och utveckling

Historien om Husknuten började år 2000. Funktionshinderföreningarna i Halmstad och Halland, fick då möjligheten att starta ett gemensamt föreningshus på Nässjögatan 10.

Med hjälp från Halmstad kommun och Region Halland utökades lokalerna år 2005 med en kanslidel på Sperlingsgatan 5, så nu sträcker sig lokalerna från knut till knut, därav namnet.

I huset finns nu över 25 funktionshinderföreningar under samma tak, länsföreningar och lokalföreningar.

Föreningshuset är under ständig utveckling med ett pågående arbete att förverkliga visionen för Husknuten: Samarbete mellan funktionshinderorganisationerna och en möjlighet att lära känna varandra i ett föreningshus för gemenskap, aktiviteter och utveckling.

Husknuten är en samlingspunkt för:

  • funktionshinderorganisationer
  • idrotts-, ungdoms- och hjälporganisationer inom området funktionshinder
  • självhjälpsgrupper (små grupper som samlar deltagare runt ett gemensamt problem) inom området funktionshinder

Huset är till för:

  • att föreningarna kostnadsfritt ska kunna förlägga kurser, sammanträden och andra aktiviteter i lokalerna.
  • att föreningarna som är intresserade ska kunna hyra kanslilokal i kanslidelen eller skåp i skåprummet.
  • att personer med funktionsnedsättning ska kunna känna en gemenskap och en möjlighet till att komma ut och träffa andra samt en möjlighet att sprida information om sin funktionsnedsättning för att få ett bättre bemötande.

Aktiviteter

Husknuten arrangerar olika kulturarrangemang två gånger i månaden, antingen som eftermiddagsaktivitet på onsdagar eller som sopplunch på torsdagar. Vi har också afterwork, modevisning, målarkurs, scrapbooking,canasta och stickcafé.Här finns ett Internet-café där man kan träffas över en fika. Studieverksamheten blomstrar och beläggningen på studierummen är hög.
 


 

 

Fakta om Husknuten

Husknuten drivs av en styrelse med representanter från medlemsföreningarna i huset. I styrelsen ingår också konsulenten inom funktionshinder, Region Halland respektive Halmstads kommun som adjungerande. Ordförande är Marita Johansson. Husknuten har idag sex anställda.

Verksamheten finansieras av Region Halland och Halmstads kommun genom hyresbidrag för gemensamma lokaler och driftsbidrag för anställda. Föreningarna står själva för hyra av kanslilokaler.


Klicka på bild för ökad storlek.

Föreningshuset Husknuten • Sperlingsgatan 5, 302 48 Halmstad • Tfn 035-15 22 71 • Epost husknuten@telia.com